Kamenolom Fužinski Benkovac nalazi se u neposrednoj blizini istoimenog naselja (Fužinski Benkovac). Udaljen je 4 km zračnom linijom od općinskog središta Fužina i samo ga 8 km dijeli od priključenja na auto-cestu Rijeka-Zagreb (A1). Kvalitetan andezitski agregat iz ležišta Fužinski Benkovac koristi se u cestogradnji za izradu asfalt-betona i bitumeniziranih nosivih slojeva na autocestama svih razreda prometnih opterećenja. Ukupna površina eksplotacijskog polja iznosi oko 26 ha.

U ovom kamenolomu proizvodi se 5 vrsta granulata eruptiva ( 0-2 mm; 2-4 mm; 4-8 mm; 8-11 mm; 11-16 mm), dvije vrste kamena (nebirani i pikamirani), tampon te ostale veličine granulata kao i tucanik. Osim za asfalt ovi kameni agregati mogu se koristiti i za izradu betona i armiranog betona, tucanika za izradu zastora željezničkih pruga, drobljenog nesepariranog kamena za izradu i održavanje gospodarskih cesta, kao i za izradu donjih nosivih tamponskih slojeva mehanički ili kemijski stabiliziranih.